Kinderporno

Steeds vaker wordt kinderporno ontdekt. Soms worden zelfs hele kinderpornonetwerken opgerold. Dit is het gevolg van het actieve opsporingsbeleid van de politie en het Parket. Alle denkbare handelingen die te maken hebben met kinderporno zijn strafbaar gesteld:

 • (Schijnbare) betrokkenheid bij een seksuele gedraging die is opgenomen met een minderjarige
 • Verspreiding van kinderporno
 • Aanbieding van kinderporno
 • Tentoonstellen van kinderporno
 • Vervaardigen van kinderporno
 • Invoer, doorvoer, uitvoer of verwerving van kinderporno
 • Bezit van kinderporno
 • Toegang verschaffen tot kinderporno

Of sprake is van kinderporno is vaak evident. Geregeld dienen zich echter ook twijfelgevallen aan. Die twijfel kan bestaan uit een betwiste leeftijd van de geportretteerde of de vraag of sprake is van een seksuele pose. Bovendien zijn er ook ‘verhulde’ vormen van kinderporno i.c.m. social media.

Wat is kinderporno?

Kinderporno omvat alle verboden opnames en afbeeldingen van kinderen in een bepaalde pose. Niet alle naaktopnames van kinderen zijn echter kinderporno. Of sprake is van kinderporno hangt af van de pose. Daarbij zijn de volgende aspecten van belang:

 • Of de jeugdige in een onnatuurlijke pose is te zien
 • Of een duidelijk seksueel getinte houding is aangenomen
 • Of nadruk ligt op de geslachtsdelen
 • Of waarbij uit het totale beeld duidelijk wordt dat het gaat om focus op de geslachtsdelen

 

Wanneer ben ik strafbaar en wat zijn de straffen?

 • Bezit van kinderporno

Volgens artikel 383bis §2 van het strafwetboek wordt hij die kinderpornografische zinnebeelden, voorwerpen, films, foto’s, dia’s of andere beelddragers bezit of zich met kennis van zaken, via een informaticasysteem of enig ander technologisch middel de toegang daartoe verschaft, gestraft met een correctionele gevangenisstraf 1 maand tot 1 jaar en met een geldboete van 600-6.000 euro.

 • Het maken of verspreiden kinderporno

Volgens artikel 383bis §1 van het strafwetboek wordt hij die zinnebeelden, voorwerpen, films, foto’s, dia’s of andere beelddragers die houdingen of seksuele handelingen met pornografisch karakter voorstellen waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld, tentoonstelt, verkoopt, verhuurt, verspreidt, uitzendt of overhandigt, ze met het oog op de handel of de verspreiding vervaardigt of in voorraad heeft, invoert of doet invoeren, aan een vervoer- of een distributieagent overhandigt, gestraft met een correctionele gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar en met een geldboete van 3.000 – 60.000 euro.

Let op: bovenstaande straffen kunnen verdubbeld worden indien de betrokkene reeds eerder werd veroordeeld.

Hierboven schetsten wij een overzicht met gedragingen die strafbaar zijn gesteld. Daarbij dient u zich te realiseren dat u snel strafbaar bent. Zo is het openen van één enkele afbeelding met daarin kinderporno verboden. Ook al bent u een ‘enkelvoudige downloader’, bij ontdekking wordt u aangehouden, verhoord en gedagvaard. Een zeden advocaat kan u in dat geval juridische bijstand verlenen en een eerlijk proces waarborgen.

Naast het bezit of de vervaardiging van kinderporno zijn veel pedofielen vaak ook strafbaar via andere wetsartikelen. Regelmatig wordt tijdens een verkrachting of aanranding van een kind een filmopname gemaakt. Bij ontdekking worden u alle toepasselijke wetsartikelen ten laste gelegd en heeft dit grote invloed op de strafmaat. Een advocaat voor zedendelicten kan u juridische bijstand verlenen wanneer u verdacht wordt van één of meerdere strafbare feiten.

 

Opsporingsbevoegdheden

De opsporing van kinderporno is niet altijd eenvoudig geweest. De opsporingsambtenaren hebben echter vergaande bevoegdheden gekregen die de pakkans aanzienlijk vergroten en ook de technologische mogelijkheden zijn toegenomen. Zo kan uw internet- en telefoniegeschiedenis op afstand worden bekeken, worden uw bank- en creditcardgegevens nagegaan, is het kopiëren van uw data mogelijk of valt u door de mand via een andere bezitter van kinderporno (kinderporno netwerk).

De pakkans is groot te noemen. Wanneer u wordt betrapt hangt u een forse straf boven het hoofd. De snelle inschakeling van een gespecialiseerde advocaat kan een eerlijk proces waarborgen en zorgen dat verlichtende omstandigheden worden aangevoerd als daar sprake van is. Bovendien wordt nagegaan of alle opsporingsbevoegdheden wel rechtmatig zijn ingezet.

Lees meer over kinderporno i.c.m. ICT.

 

Strafblad 

De veroordeling vanwege een zedenmisdrijf wordt opgenomen in uw strafregister. Dit heeft gevolgen voor de verkrijging van een verklaring omtrent het goed gedrag en zeden die veel werkgevers vragen. Een veroordeling zorgt ervoor dat u gedurende uw hele leven als zedendelinquent geregistreerd blijft staan. Beperk de schade en schakel een advocaat in.

 

De rol van een advocaat bij verdenking kinderporno

Een advocaat is er voor verdachten om te zorgen dat zij een eerlijk proces krijgen bij ontdekking van kinderporno. De maatschappij heeft hen vaak al veroordeeld, maar het is de rechter die formeel gaat over de bestraffing. In het belang van de cliënt, maar uiterst discreet en met de grootste zorgvuldigheid, zal een advocaat zoeken naar tegenbewijs, fouten in de opsporing of een strafmaatverweer voeren.

Voor slachtofferskan een advocaat juridische bijstand bieden gedurende het strafproces. Het slachtoffer heeft bepaalde rechten, zoals recht op schadevergoeding, spreekrecht en recht op informatie uit het strafrechtelijk onderzoek. Een gespecialiseerde zedenadvocaat staat slachtoffers bij vanaf aangifte tot uitspraak.

 

Heeft u vragen?

Raadpleeg direct onze adviesbalie. Onze juristen kunnen er voor zorgen dat de juiste zedenfeiten advocaat bij u in de buurt wordt gecontacteerd. Hiervoor bespreekt de juridische intakebalie graag de mogelijkheden met u. Lees over meer onze werkwijze.

 

Kosten

Uw contact met de Zedenfeiten Advocaten Balie is geheel kosteloos en vrijblijvend. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in zeden dossiers en zijn onafhankelijk. Wij begrijpen het belang van uw privacy en zorgen er voor dat uw informatie zeer discreet behandeld wordt.

Hulp nodig? Stel uw vraag

Werd u als verdachte geconfronteerd met een zedendossier? Wij begrijpen dat u met veel vragen zit over deze strafrechtelijke procedure.


  7 dagen per week

  Actief in Vlaanderen en Brussel

  Vrijblijvend adviesgesprek

  Discreet en veilig

  Heeft u een vraag over een zedenfeit?

  Mail uw vraag naar onze adviesbalie. Wij nemen direct vrijblijvend contact met u op en zullen uw vraag verder behandelen.

   1. Leg uw probleem voor

   Leg uw juridische probleem kosteloos voor aan onze juristen. De Zedenfeiten Advocaten intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar.

   2. Uw aanvraag wordt geanalyseerd

   De juristen van onze Zedenfeiten Advocaten adviesbalie maakt op basis van uw vraag een korte kosteloze analyse van de mogelijkheden in uw situatie. Indien gewenst brengen wij u vrijblijvend in contact met een gespecialiseerde advocaat.

   3. Vandaag nog contact met de juiste advocaat

   De advocaat contacteert u kosteloos binnen 2 uur. Tijdens dit gesprek worden de mogelijkheden en de kosten besproken voor juridische bijstand in uw zedendossier.