Kinderpornografie en ICT

Het produceren, bezitten en verspreiden van kinderporno vindt vaak plaats vanuit huis. Verdachten gebruiken vaak audiovisuele apparaten voor de productie en via een computer, tablet of smartphone worden de bestanden bekeken, gedeeld en verspreid. Al deze apparaten zijn belangrijke bronnen voor het bewijs. De politie zal bij een verdenking dan ook graag de inhoud van deze apparaten willen onderzoeken. Op deze pagina leest u de mogelijkheden en bevoegdheden van de opsporingsambtenaren. Neem contact op met een zedenfeiten advocaat als u wordt verdacht van het plegen van een zedenmisdrijf.

Doorzoeking en inbeslagname apparatuur

Een woning kan in het geval van een verdenking van kinderporno worden doorzocht onder leiding van een onderzoeksrechter. De politie zal op zoek gaan naar bewijs en hebben de bevoegdheid te allen tijde ter inbeslagneming de uitlevering te vorderen en over te gaan tot in beslagneming van alle hiervoor vatbare voorwerpen. Met andere woorden: de politie mag uitlevering van bovenstaande apparaten vorderen en deze meenemen voor onderzoek. Alle digitale en analoge gegevensdragers van de verdachte zullen bij een doorzoeking worden meegenomen.
Niet altijd operereert de politie binnen haar bevoegdheden. Het komt geregeld voor dat opsporingsambtenaren hun bevoegdheden te boven gaan of bepaalde dwangmiddelen niet in overeenstemming met de wet zijn gebruikt. Een advocaat onderzoekt voor verdachten of alle dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden wel rechtmatig zijn gebruikt. Indien er ernstige gebreken kleven aan de bewijsvergaring is het mogelijk dat het bewijs wordt uitgesloten.

 

Verbeurdverklaring en onttrekking aan het verkeer

Tijdens de zitting voor de strafrechter zal het Parket de onttrekking aan het verkeer en verbeurdverklaring vorderen van inbeslaggenomen goederen die te maken hebben gehad met de kinderporno. De gegevensdragers – zoals een harde schijf – worden onttrokken aan het verkeer. Dit betekent dat u de schijf kwijtraakt en de schijf zal worden vernietigd. Het langer bezitten van deze schijf wordt gezien als strijdig met het algemeen belang en kunnen dienen voor het begaan of voorbereiden van soortgelijke delicten. De pc (of andere apparatuur) die is gebruikt, wordt verbeurdverklaard. Met dit voorwerp is namelijk het delict gepleegd.

 

Encryptie en wachtwoorden

De inbeslaggenomen gegevensdragers blijken vaak niet toegankelijk voor de opsporingsambtenaren. Deze zijn voorzien van een wachtwoord of encryptie. Zonder het wachtwoord kan de digitale recherche meestal niet bij de bestanden komen en dat heeft als gevolg dat niet bewezen kan worden dat er kinderporno aanwezig is. Verdachten zijn (nog) niet verplicht het wachtwoord af te staan om de politie toegang te geven tot de bestanden. In andere landen is dit wel verplicht. In België zal dit vermoedelijk in de toekomst ook zo zijn. Dit zal worden vormgegeven als een ‘digitaal huiszoekingsbevel’. Een decryptiebevel wordt aan de verdachte opgelegd en op straffe van een celstraf moet hij of zij de bestanden vrijgeven.

 

Strafblad en VOG

De veroordeling vanwege een zedenmisdrijf wordt opgenomen in uw justitiële documentatie (strafblad). Zedendelicten blijven tot 20 jaar na het overlijden van de dader beschikbaar. Een veroordeling zorgt ervoor dat u gedurende uw hele leven als zedendelinquent geregistreerd blijft staan. Beperk de schade en schakel een advocaat in.

 

De rol van een advocaat bij een zedendelict

Een advocaat is er voor verdachten om te zorgen dat zij een eerlijk proces krijgen als zij verdachte zijn in een zaak betreffende een zedendelict. De maatschappij heeft hen vaak al veroordeeld, maar het is de rechter die formeel gaat over de bestraffing. In het belang van de cliënt, maar uiterst discreet en met de grootste zorgvuldigheid, zal een advocaat zoeken naar tegenbewijs, fouten in de opsporing of een strafmaatverweer voeren.
Voor slachtoffers van zedenfeiten kan een advocaat juridische bijstand bieden gedurende het strafproces. Het slachtoffer heeft bepaalde rechten, zoals recht op schadevergoeding, spreekrecht en recht op informatie uit het strafrechtelijk onderzoek. Een gespecialiseerde advocaat staat slachtoffers bij vanaf aangifte tot uitspraak.

 

Heeft u vragen?

Raadpleeg direct onze adviesbalie. Onze juristen kunnen er voor zorgen dat de juiste zedenfeiten advocaat bij u in de buurt wordt gecontacteerd. Hiervoor bespreekt de juridische intakebalie graag de mogelijkheden met u. Lees over meer onze werkwijze.

 

Kosten

Uw contact met de Zedenfeiten Advocaten Balie is geheel kosteloos en vrijblijvend. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in zeden dossiers en zijn onafhankelijk. Wij begrijpen het belang van uw privacy en zorgen er voor dat uw informatie zeer discreet behandeld wordt.

Hulp nodig? Stel uw vraag

Werd u als verdachte geconfronteerd met een zedendossier? Wij begrijpen dat u met veel vragen zit over deze strafrechtelijke procedure.


  Heeft u een vraag over een zedenfeit?

  Mail uw vraag naar onze adviesbalie. Wij nemen direct vrijblijvend contact met u op en zullen uw vraag verder behandelen.

   1. Leg uw probleem voor

   Leg uw juridische probleem kosteloos voor aan onze juristen. De Zedenfeiten Advocaten intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar.

   2. Uw aanvraag wordt geanalyseerd

   De juristen van onze Zedenfeiten Advocaten adviesbalie maakt op basis van uw vraag een korte kosteloze analyse van de mogelijkheden in uw situatie. Indien gewenst brengen wij u vrijblijvend in contact met een gespecialiseerde advocaat.

   3. Vandaag nog contact met de juiste advocaat

   De advocaat contacteert u kosteloos binnen 2 uur. Tijdens dit gesprek worden de mogelijkheden en de kosten besproken voor juridische bijstand in uw zedendossier.