Strafblad en uitreksel strafregister bij zedenfeiten

Het plegen van een zedenmisdrijf levert u een strafblad op. Een strafblad is een gerechtelijk document dat uw strafrechtelijke verleden bevat. Het hebben van een strafblad heeft consequenties voor het verkrijgen van een attest van goed gedrag en zeden. In sommige gevallen kan bezwaar gemaakt worden tegen een dagvaarding of blijkt er te weinig bewijs aanwezig te zijn voor een veroordeling. Een advocaat kan uw zaak onder de loep nemen en eventueel vervolging en berechting voorkomen.

Strafblad bij zedenfeiten

In het strafblad, ook wel strafregister genoemd, vindt u al uw veroordelingen en aanrakingen met justitie terug. Wat er in staat hangt natuurlijk af van wat u allemaal op uw kerfstok heeft.  Ook alle zedenmisdrijven worden opgenomen in strafblad. Zedendelicten blijven net zoals alle andere correctionele misdrijven levenslang op uw strafblad staan tenzij je met succes een vordering tot eerherstel hebt ingediend bij de Procureur-des-Konings en de rechtbank.

 

Gevolgen van het niet hebben van een blanco strafregister

De gevolgen van het hebben van een of meerdere registraties kunnen verregaand zijn. Zo is het mogelijk dat u geen “attest van goed gedrag en zeden” (sinds kort heet dit: “uitreksel strafregister”) verkrijgt. Deze verklaring wordt soms door werkgevers verlangd, wanneer het gaat om een specifieke positie waarbij het verleden van een kandidaat bij kan dragen of hij of zij past in die positie. Soms komt het voor dat uw gedrag in het verleden een bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Daarnaast is het ook mogelijk dat u uit uw politieke en/of burgerlijke rechten wordt ontheven. Standaard zijn er twee modellen van het attest goed gedrag en zeden. Model 1 is een standaard model waarop alle veroordelingen terug te vinden te zijn, dit model gebruikt in de meeste gevallen. Lichtere straffen zoals veroordelingen door de politierechtbank van meer dan 3 jaar geleden verdwijnen van dit model. Model 2 bevat alle zedenmisdrijven die u ooit gepleegd hebt en is noodzakelijk aan te vragen indien u een job wenst uit te oefenen waarbij u in contact komt met minderjarigen.

 

Afgifte attest goed zeden en gedrag

Niet voor iedere arbeidspositie heeft u een attest goed gedrag en zeden nodig. Wetgeving bepaalt voor welke posities in ieder geval een attest nodig is. Hierbij kunt u denken aan de functie van docent, politieagent, taxichauffeur, veiligheidsagent of gastouder. Ook voor bepaalde activiteiten kunt u een attest voor goed gedrag en zeden nodig hebben. Denkt u hierbij aan een lidmaatschap van een schietvereniging. Daarnaast kan een werkgever zelf bepalen of hij een attest goed gedrag en zeden verlangt van de kandidaat.

Voordat u een attest goed gedrag en zeden aanvraagt, of puur uit interesse, kunt u inzage krijgen in uw strafrechtelijke verleden. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij de gemeente van uw woonplaats.

 

Weigering attest goed gedrag en zeden

Wanneer u geen strafbare feiten heeft gepleegd hoeft u niet bang te zijn dat u het attest goed gedrag en zeden niet krijgt. Als u wel veroordeeld bent vanwege een strafbaar feit dan wordt u, voordat een VOG wordt geweigerd,  in de gelegenheid gesteld te reageren op dit voornemen. Als ook uw reactie op de weigering wordt afgewezen wordt de beslissing definitief. Tegen dit besluit kunt u vervolgens officieel bezwaar aantekenen. Als ook dit bezwaarschrift van de hand wordt gewezen kunt u in beroep bij de rechter. De rechter zal dan beoordelen of het besluit correct is. Uiteindelijk is ook hoger beroep mogelijk. Een strafrechtadvocaat, en meer gespecialiseerd een zedenadvocaat, kan u bijstaan in alle procedures en zal er alles aan doen om uw belangen optimaal te behartigen.

 

De rol van een strafrechtadvocaat

Een strafrechtadvocaat is er voor verdachten om te zorgen dat zij een eerlijk proces krijgen. De maatschappij heeft hen vaak al veroordeeld, maar het is de rechter die formeel gaat over de bestraffing. In het belang van de cliënt, maar uiterst discreet en met de grootste zorgvuldigheid, zal een advocaat zoeken naar tegenbewijs, fouten in de opsporing of een strafmaatverweer voeren. Indien u geen blanco strafregister meer heeft kan een advocaat een vordering tot eerherstel uitoefenen in uw naam om alsnog uw strafblad te laten schoonvegen.

 

Heeft u vragen?

Raadpleeg direct onze adviesbalie. Onze juristen kunnen er voor zorgen dat de juiste zedenfeiten advocaat bij u in de buurt wordt gecontacteerd. Hiervoor bespreekt de juridische intakebalie graag de mogelijkheden met u. Lees over meer onze werkwijze.

 

Kosten

Uw contact met de Zedenfeiten Advocaten Balie is geheel kosteloos en vrijblijvend. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in zeden dossiers en zijn onafhankelijk. Wij begrijpen het belang van uw privacy en zorgen er voor dat uw informatie zeer discreet behandeld wordt.

Hulp nodig? Stel uw vraag

Werd u als verdachte geconfronteerd met een zedendossier? Wij begrijpen dat u met veel vragen zit over deze strafrechtelijke procedure.


  7 dagen per week

  Actief in Vlaanderen en Brussel

  Vrijblijvend adviesgesprek

  Discreet en veilig

  Heeft u een vraag over een zedenfeit?

  Mail uw vraag naar onze adviesbalie. Wij nemen direct vrijblijvend contact met u op en zullen uw vraag verder behandelen.

   1. Leg uw probleem voor

   Leg uw juridische probleem kosteloos voor aan onze juristen. De Zedenfeiten Advocaten intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar.

   2. Uw aanvraag wordt geanalyseerd

   De juristen van onze Zedenfeiten Advocaten adviesbalie maakt op basis van uw vraag een korte kosteloze analyse van de mogelijkheden in uw situatie. Indien gewenst brengen wij u vrijblijvend in contact met een gespecialiseerde advocaat.

   3. Vandaag nog contact met de juiste advocaat

   De advocaat contacteert u kosteloos binnen 2 uur. Tijdens dit gesprek worden de mogelijkheden en de kosten besproken voor juridische bijstand in uw zedendossier.